top of page
LINH20221027Laura0253.jpg

Laura van Regenmortel

Over mij

analytisch & persoonlijk

Ik ben adviseur en auditor in zorgorganisaties. Mijn voornaamste focus en ervaring zit in de ouderenzorg, maar door mijn opleiding en brede maatschappelijke betrokkenheid ben ik inzetbaar in alle non-profit organisaties. 

Als één woord mij typeert is het wel analytisch. Ik doorzie zaken snel en heb zowel een helicopterview als oog voor details.

Wat kan je van mij verwachten? Vragen, veel vragen! Ik wil helder krijgen wat er in je organisatie speelt. Ik ben een kritische, betrokken meedenker. Schakel je mij in, dan krijg je inzicht. Inzicht in wat er speelt, inzicht in wat er nodig is, inzicht in waar het aan schort. Met ruim 13 jaar ervaring als beleidsadviseur in de ouderenzorg en 5 jaar als extern auditor heb ik een hoop kennis en kunde die ik graag met je deel. En dit doe ik altijd met de nodige sensitiviteit. Want soms zijn mensen gespannen, liggen zaken gevoelig of vraagt hetzelfde thema bij verschillende mensen een andere aanpak. En wat ik ook doe, doe ik met humor, enthousiasme en creativiteit!

Wat kan ik voor je doen

LINH20221027Laura0275.jpg
LINH20221027Laura0147.jpg
LINH20221027Laura0311.jpg

Auditing

Ik doe audits in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg. Ik heb een waarderende manier van kijken en onderzoeken, waarbij leren belangrijker is dan oordelen. Ik ben externe auditor voor Stichting Perspekt. En daarnaast kan je me inschakelen voor het houden van interne audits over de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Management en beleid advies 

Soms is een externe, onafhankelijke blik welkom. Als sparpartner denk ik mee over thema’s over kwaliteit en veiligheid, managementvraagstukken en de vertaling van landelijke en regionale ontwikkelingen naar de praktijk. Ik zie verbanden en hiaten, gevoeligheden en mogelijkheden. Ik kan zaken intern en extern uitzoeken en hier een advies over geven. Ook schrijf ik beleidsdocumenten, jaarplannen of projectplannen.

Interim beleidsadviseur

Is in jouw zorgorganisatie de beleidsadviseur tijdelijk niet beschikbaar? Ik kan een deel of het gehele takenpakket van hem/haar overnemen. Bijvoorbeeld bij ziekte of zwangerschapsverlof.  Dit geldt ook voor vergelijkbare functies zoals beleidsmedewerker, kwaliteitsmedewerker, (bestuurs)secretaris of kwaliteitsadviseur. Voor een maximale periode van 5 maanden.

Angela Bras, Bestuurder SVRZ

“Laura beschikt over een kritisch analytisch vermogen, een overtuigende wijze van communiceren en het vermogen om vanuit conceptuele modellen een praktische vertaling te maken. Ze werkt daarbij op een plezierige wijze samen met collega’s en maakt daarbij ook gebruik van de kennis en expertise in het externe netwerk."

Contact

bezoek & post

Vrijburgstraat 53

4387 AH Vlissingen

telefoon

06-40948399

linkedin

  • LinkedIn
bottom of page